Welkom op de website van het Insula College locatie Leerpark!


Met deze website willen wij u informeren over onze school en in het bijzonder de locatie Leerpark.                                 

U vindt hier veel praktische informatie.

Onze school is kleinschalig ingericht. Extra hulp en persoonlijke aandacht is er als dat nodig is.
Wij zorgen voor een veilige leeromgeving.                             

Na afloop van de schoolloopbaan op het VMBO zijn er veel mogelijkheden om door te stromen naar het vervolgonderwijs. Wij hebben op onze locatie goede afspraken gemaakt over de overstap naar het MBO. Dit kan zelfs leiden tot een sneller afstuderen.

Informatie over onderwijs, vindt u bij het betreffende onderdeel.

Wij wensen u veel leesplezier en uw zoon, dochter of pupil een gezellige schooltijd toe.


Namens het team,


de heer H.J. van Noordenne
directeur

 


Nieuws en Agenda >>>